Kaikki remontoijan lvi-palvelut

Käyttövesiremontti, lämmitysremontti, lämpöpumput ja öljykattilan vaihdot

Remontointi on lisääntynyt viimeaikoina huimasti uudiskohteisiin verrattuna. Usein remontit ovat hyvin perusteellisia ja välillä lähes kaikki tekniset järjestelmät uusitaan. Tyypillinen toimeksiantomme voi toisaalta olla pesuhuoneen vesikalusteiden irrotus laatoitustyön ajaksi. Tuotamme kaikkia remontoijan tarvitsemia lvi-palveluita.

Seuraavassa on esitetty hieman palveluitamme ja näkemyksiä muutamista vastaan tulevista asioista.


Remontoijan peruspalveluita ovat käyttövesiremontti ja lämmitysremontti. Putkistoja uusitaan pääasiassa vesivahinkojen ennaltaehkäisyn vuoksi. Myös käyttöveden laatu tai hankaluudet virtaamissa, ovat välillä antaneet sysäyksen olla meihin yhteydessä. Lämmönlähteiden saneerauksista tyypillisin on öljykattilan tai yösähkövaraajan vaihto lämpöpumppuratkaisuun. Lämmönlahteen vaihtoja tehdään nykyisin myös pelkästään taloudellisin perustein, vaikka entinen lämmönlähde ei olisikaan vielä käyttöikänsä lopussa.

Edellä mainitut remontit ovat tyypillisiä selkeitä työkokonaisuuksia, jotka tehdään useimmin kiinteähintaisen tarjouksen perusteella. Näiden työsuoritusten laajuus ja työaika on selkeästi määriteltävissä etukäteen, eikä niihin sisälly useinkaan epävarmuustekijöitä muusta saman aikaan tehtävästä rakennustoiminnasta ( esim. aikataulu ym. asioiden yhteensovittaminen). Kun haluat tarjouksen esim. Uponor-käyttövesiremontista, ota yhteyttä, niin sovitaan käynti työkohteessa. Se ei tietenkään maksa asiakkaalle mitään.

Saneeraukset ovat useimmin tehtävissä siten, että asuminen kohteessa ei kohtuuttomasti häiriinny. Työn päätyttyä asiakas usein toteaa pelänneensä turhaan kaaosta, joka putkistosaneerauksesta aiheutuisi. Pientalopuolen remontit ovat huomattavasti harmittomampia asukkaalle kuin kerrostalosaneeraukset, joiden suorittamiseen menee helposti koko kesä. Usein remontit saadaan sovittua niin, että työmaa ei ole keskeneräinen viikonlopun yli. Meidän työtapaamme kuuluu myös itse siivota jälkemme, jolloin asiakkaan siivottavaksi ei jää varsinaisia rakennuspuolen roskia. Pyrimme imuroimaan reikien porausten jäljet ym. välittömästi työsuoritusten jälkeen, emmekä kulje asiakkaiden kotona kengät jalassa.


Meille on myös muodostunut hyvä verkosto sähkö- ja rakennuspalveluita tuottavien yritysten ja henkilöiden kanssa. Välitän mielelläni yhteystietoja henkilöistä, joiden olen itse nähnyt osaavan hommansa ja joiden kanssa hyvä henki säilyy työmaalla. Hyvien puheyhteyksien säilyminen eri toimijoiden välillä on kullan arvoista rakennusprojekteissa. Jos meidän kauttamme on työmaalle löytynyt muita urakoitsijoita on kulut ym. sopimusasiat aina asiakkaan ja tämän kolmannen osapuolen asia. Meillä ei ole mitään taloudellisia kytköksiä yhteistyökumppaneihin, vaan hyötymme näissä asioissa on siinä, että työmaalla asiat sujuvat joutuisasti.

Eräs seikka, joka jää kokemukseni mukaan liian vähälle huomiolle saneerauksissa on tilojen palo-osastoinnin säilyminen. Jos vaikka pannuhuoneeseen jossa sijaitsee öljykattila tehdään läpivientejä, on läpiviennit tehtävä tietenkin siten, että palo-osastointi säilyy. Enemmän mietittävää aiheutuu, kun öljykattilan tilalle vaihdetaan esim. Ecowatti-sähkökattila. Tämä ei automaattisesti tarkoita palo-osastoinnin lakkaamista. Lupakuvissa on esitetty palo-osastoinnit eikä niitä voi omin päin muuttaa. Talo voidaan esim. myydä ja tuleva asukas voi asennuttaa tilaan pellettilaitteiston. Tällöin voidaan olettaa, että palo-osastot ovat piirustuksien mukaiset. Omatoimisten ilmastointiasentajien on myös oltava tarkkana palo-osastointien kanssa.


Ilmanvaihtoa rakennetaan saneerauskohteissa useimmin perusparannusmielessä. Perinteisten kierresaumapeltikanavien lisäksi löytyy tietenkin Uponorin muovikanavaa, joka erityisesti valmiiksi solumuovilla eristettynä tarjoaa tilaasäästävän vaihtoehdon määrättyihin kohteisiin. Vallox Blue Sky puolestaan mahdollistaa kokonaan uudenlaisen ajattelutavan ilmastointiasennuksiin. Sen kanavat ovat joustavia, tarvitsevat vähän tilaa ja ovat erittäin nopea asentaa. Blue Sky -järjestelmää voidaan käyttää myös perinteisen kanaviston osana esim. laajennusta tehtäessä. Ilmanvaihtokoneet (LTO-kone) ovat kehittyneet huimasti takavuosiin verrattuna. Uusimalla IV-koneen saa parempaa energiataloutta parempien puhallinmoottoreiden ja parantuneen lämmöntalteenoton hyötysuhteen myötä. Eräs mielenkiintoinen uudehko tuote on Valloxin Out/in Seinäpuhallus- ja ilmanottolaite. Sen avulla voidaan joissain tapauksissa välttää jäteilmakanavan kuljetus vesikatolle asti ja hoitaa jäteilman poisto samasta kohtaa, mistä raitisilma otetaan sisään. Tämä on huomattava kustannussäästö ja saattaa joskus ratkaista lähes mahdottoman tilanteen, jos esim. kellarikerrokseen rakenetaan saneerauskohteessa uuden iv-koneen palvelemia tiloja. Vallox Out/In -tuotteen käytön mahdollisuutta on työmaan iv-asioista vastaavan harkittava, ja tuotteen käytöstä on oltava kunnan rakennusvalvonnan mielipide. Normaalitapauksessa tämänkaltaiset asiat on esitetty suunnitelmissa ja ne on rakennusvalvonta hyväksynyt ennen työn aloittamista. Meiltä voi myös tiedustella iv-mittausta ja säätöä.


Lattialämmityksiä asennetaan saneerauskohteissa useimmin laajemman rakennustyön yhteydessä. Tällöin siis osasta lämmityspattereista halutaan luopua. Usein lattialämmitys asennetaan aluksi vain johonkin tilaan ja muutostyötä on tarkoitus jatkaa myöhemmin muussa tilassa. Oman pikku lisänsä pohdintaan tuottaa silloin se, että saman lämpöinen vesi ei sovi pattereihin ja lattialämmitykseen. Hyvin pienessä lattiassa voi homman hoitaa paluuvesitermostaatilla, mutta laajempiin lattialämmityksiin tarvitaan oma säätöpiiri sopivan vedenlämmön aikaansaamiseksi.


Säätölaitteet ovat meille tuttuja, joten myös pientalopuolen Ouman, Automix, ym. -merkkiset säätimet saadaan kuntoon. Jos kattilassa tai varaajassa on käytössä vielä käsisäätöinen sekoitusventtiili (suntti, shuntti, 3-tieventtiili) on se useimmissa tapauksissa todellinen energiantuhlari tai vaihtoehtoisesti syy ainaiseen paleluun talvisaikaan. Toki jostakin löytyy sekin asukas, joka ahkerasti käsin säätää sunttia paremmin kuin paraskaan säädin :-)


Erityisesti, jos talossa tehdään merkittävää rakennuspuolen remontointia, saattaa se olla rakennusluvan alainen toimenpide. Tällöin myös lvi-töihin liittyy rakennusvalvonnan edellyttämiä asioita. Nämä on syytä tarkistaa rakennusluvan ehdoista. Usein rakennuslupa edellyttää ilmastointi- ja vesijohtosuunnitelmia. Tällöin yleensä vaaditaan myös kvv- ja iv-työnjohtaja. Me hoidamme itse työnjohtotehtävät joustavasti. Oman työn ohella työnjohtokulut pysyvät minimissään, kun työnjohtokulut rajoittuvat kunnan rakennusvalvonnan kanssa asiointiin.